De MoodMonitor is een eigen ontwikkelde tool die dagelijks de stemming van medewerkers peilt. Door de tool voor twee weken aaneenlopend in te zetten wordt er een basis-meting gedaan. De resultaten geven een realistische schets van het gemoed en de actuele thuiswerk situatie van de medewerkers. Het geeft inzicht in de pijnpunten die gereduceerd kunnen worden en de kansen om medewerkers hierin te versterken. 

Waarvoor wordt de
MoodMonitor ingezet? 

 • Als basis- & reflectie-meting
 • Pijnpunten & kansen in teams detecteren
 • Fysieke risico’s inventariseren
 • Psychosociale risico’s inventariseren
 • Sociale risico’s inventariseren

Voordelen van de MoodMonitor

Het aanbieden van de MoodMonitor aan medewerkers geeft een signaal dat de organisatie actief wilt aansturen op het welzijn. Het laat zien dat er vanuit de werkgever aandacht is voor gezonde, vitale en betrokken medewerkers en dat er ondersteuning geboden wordt om effectief thuis te werken.

Voorkomen is beter dan genezen

Doordat de MoodMonitor gedurende een periode peilt hoe de medewerker zich voelt, worden er trends zichtbaar. De resultaten kunnen helpen op tijd pijnpunten te signaleren en daardoor langdurige klachten te voorkomen. De medewerker heeft ook de mogelijkheid actief een interventie aan te vragen bij de manager.

Voordelen manager

 • Inzicht in periodieke stemming van teams
 • Inzicht in de thuiswerk situatie van medewerkers 
 • Op tijd signaleren van (thuiswerk)problemen 
 • Handvatten voor acties en verbeteringen 
 • Een basis-meting als startpunt 
 • Positief signaal geven door aansturen op welzijn

Voordelen medewerker

 • Bewustwording van eigen (thuiswerk)situatie
 • Zelf volledige regie over eigen data 
 • Persoonlijke ontwikkeling 
 • Laagdrempelig om hulp vragen

Hoe werkt de MoodMonitor?

De tool is makkelijk in gebruik en erg overzichtelijk. Iedere deelnemer krijgt gedurende de meting iedere werkdag een MoodCheck email om 16.00 uur. De medewerker kiest uit de Mood die aansluit op het huidige gemoed. Met een klik op de emoticon die in de email verschijnt registreert de medewerker hoe hij of zij zich die dag voelt. Er wordt ook gevraagd waar het mee te maken heeft dat de medewerker zich goed of juist niet zo goed voelt die dag. Gevolgd door een mogelijkheid om dit te bespreken met iemand van de organisatie of eigen omgeving. De medewerker mag zelf kiezen of de informatie gedeeld wordt met de manager. Wanneer de medewerker ervoor kiest de informatie niet te delen wordt de data geanonimiseerd en enkel gebruik om op teamniveau een weergave van mogelijke pijnpunten te geven.

Inclusief:

 • Voorbereidend gesprek met werkgever
 • Onboarding teammanagers en deelnemers
 • Persoonlijk dashboard deelnemers
 • Managers dashboard teams
 • Rapport met trends en inzichten

Responsief Werken
MoodMonitor
Vanaf €250,- excl. btw*

*Prijs is afhankelijk van het aantal deelnemers

Gratis demo aanvragen voor MoodMonitor