Wij zijn jouw partner in het realiseren van welzijnsprogramma’s die impact maken  

Met als doel de duurzame inzetbaarheid en het werkplezier van medewerkers te vergroten.

Waarom Responsief Werken?

Je bent op zoek naar manieren om goed functionerend personeel te behouden. Je bent gemotiveerd om de duurzame inzetbaarheid te vergroten, maar je weet niet hoe? Er zijn namelijk talloze manieren om het welzijn van het personeel te verbeteren. Maar wat sluit het best aan en heeft de meeste impact? Hiervoor ben je bij Responsief Werken® aan het juiste adres!

Methode Responsief Werken

Ga niet met hagel schieten, maar zet je ontwikkelingsbudget slim in. Wij bij Responsief Werken schatten eerst in wat écht nodig is. Dit doen wij door middel van onze methode.

Inzicht

Inzicht

Weet wat er speelt

Je ontdekt welke medewerkers ondersteuning nodig hebben. Fysiek, mentaal of emotioneel. Doorlopend of eenmalig.

Actie

Train en ontdek

Via workshops, trainingen en coaching ontdekken medewerkers hoe verandering in handelen en mindset leidt tot leuker en effectiever werken.

Inzicht

Resultaat

Meet je progressie

Online dashboards laten zien wat jouw team bereikt. En ze tonen hoe jij medewerkers verder kunt helpen.

MoodMonitor

Inzicht en resultaat

De MoodMonitor biedt doorlopend inzicht in hoe medewerkers zich voelen. Inzichten kunnen gedeeld worden met leidinggevenden. De MoodMonitor biedt een positief, transparant en eerlijk beeld van de actuele situatie.

Actie

In onze RW workshop helpen wij teams en organisaties om blijvend een betere thuiswerksituatie te realiseren. Gericht op de werknemer als individu. Geïnspireerd door visies en ideeën van de gehele groep.

Quickscan

Inzicht

Voor een stabiele bedrijfsvoering is het van belang dat frictie en onvrede in de onderstroom boven tafel komt. Met het dialoog is er aandacht voor wat er speelt bij de medewerkers / managers die onvrede ervaren. Zo voorkomen wij escalaties en leggen we een stevige fundering om verder op te bouwen.

Deze teams zijn al gestart met Responsief Werken®

Vanuit een pijn en hulpvraag geboren: Responsief Werken

Medewerkers worden te vaak gezien als robots en aangestuurd op efficiency en resultaat. Met de stijgende cijfers voor werk-gerelateerde psychische en fysieke klachten moet iemand een keer zeggen: nu is het genoeg. Het is tijd dat de mens op de werkvloer weer centraal komt te staan.

Responsief Werken werd opgericht in 2020

Dat moment was halverwege 2020. Responsief Werken is tijdens de pandemie ontstaan vanuit een pijn die voor veel mensen destijds speelde: fysieke en mentale klachten die medewerkers door het thuiswerken ervoeren. We merkten dat veel medewerkers zich niet goed konden aanpassen aan de veranderingen en dat veel werkgevers hun beleid niet aanpaste. Wij vonden dat medewerkers én werkgevers beter voorbereid konden zijn op verandering. Vanuit deze motivatie is Responsief Werken opgericht.

We zien dat de gezondheidsvraagstukken op de werkvloer meer aanwezig zijn dan ooit. Wij geloven dat het aanleren van nieuwe vaardigheden, middels training en begeleiding, medewerkers beter voorbereidt op de veranderingen van de toekomst. 

Oftewel, met Responsief Werken ontwikkel je een skillpakket waardoor je responsiever kunt omgaan met veranderingen uit de omgeving. Hoe doen we dit? Wij schatten eerst in wat nodig is door inzicht te vergaren in de individuele medewerker, managers en werkgever. Vervolgens trainen en begeleiden wij de medewerkers op vaardigheden: veerkracht, flexibiliteit, aanwezigheid en zelfredzaamheid.

Meer weten? Neem contact op voor de mogelijkheden.

Responsief werken = menselijker werken.