Massaal thuiswerken, daar waren de meeste organisaties niet op voorbereid. Nog steeds ontbreekt het hen vaak aan de juiste middelen en kennis om dit voor hun medewerkers te faciliteren. Zonder de juiste ondersteuning kunnen deze thuiswerkklachten resulteren in uitval, burn-out, depressie of blijvende fysieke schade. Uit onderzoek (CNV, 2020) is gebleken dat 41% van de werknemers fysieke klachten ervaart en 34% ervaart meer werkdruk door thuiswerken. Daarnaast is bij 21% van de mensen het verzuim toegenomen.

Het belang van Responsief Werken®

Methode Responsief Werken

Het is tijd voor meer inzicht, actie en resultaat! Responsief Werken verkleint het risico op thuiswerkklachten. Dat doen we via de RW® Workshops, RW® Quickscan en de RW® MoodMonitor. Onze methode biedt binnen verschillende thema’s inzicht en ondersteuning. Zo vergroten wij zowel de productiviteit als het werkplezier van medewerkers. En daarmee helpen wij de organisatie/managers grip te krijgen op het welzijn van hun mensen. 

Inzicht

Inzicht

Weet wat er speelt

Je ontdekt welke medewerkers ondersteuning nodig hebben. Fysiek, mentaal of emotioneel. Doorlopend of eenmalig.

Actie

Train en ontdek

Via workshops en trainingen ontdekken medewerkers hoe verandering in handelen en mindset leidt tot leuker en effectiever werken.

Inzicht

Resultaat

Meet je progressie

Online dashboards laten zien wat jouw team bereikt. En ze tonen hoe jij medewerkers verder kunt helpen.

Actie

In onze RW workshop helpen wij teams en organisaties om blijvend een betere thuiswerksituatie te realiseren. Gericht op de werknemer als individu. Geïnspireerd door visies en ideeën van de gehele groep.

MoodMonitor

Inzicht en resultaat

De MoodMonitor biedt doorlopend inzicht in hoe medewerkers zich voelen. Inzichten kunnen gedeeld worden met leidinggevenden. De MoodMonitor biedt een positief, transparant en eerlijk beeld van de actuele situatie.

Quickscan

Inzicht

Als werkgever ben je verantwoordelijk voor een gezonde thuiswerkplek. Dit staat vastgesteld in de zorgplicht. Met de Quickscan kom je er in 15 minuten achter of je aan de zorgplicht voldoet. De scan bestaat uit een kort interview met één van onze specialisten.

Deze teams zijn al gestart met Responsief Werken®

Opeens werkten we thuis

2020. Opeens werkten we thuis. Thuiswerkprogramma’s werden opgezet. Microsoft Teams en Zoom werden doorgrond. Google Classroom hield onze kinderen bezig. Al het praktische werd geregeld om thuiswerken mogelijk te maken. Maar één ding vergaten we: de mensen.

  • 41% van de werknemers heeft vaker last van fysieke klachten
  • 22,6% van werknemers is overbelast. 33% heeft concentratieproblemen
  • 34% ervaart meer werkdruk door het thuiswerken
  • Bij 21% van de mensen is het verzuim toegenomen

Kennis ontbreekt bij organisaties

2021. Processen zijn ingeregeld. Werkzaamheden opgepakt. Werknemers zijn gewend aan hun huidige status quo: thuiswerken. Maar de mens achter de werknemer komt steeds verder in het gedrang. Kennis ontbreekt om werknemers goed te adviseren en begeleiden in hun thuiswerk-situatie.

Responsief Werken helpt met kennis, training advies.

Responsief Werken verkleint het risico op uitval, chronische ziekte, depressie en fysieke klachten. Dat doen we via workshops, coaching en gerichte trainingen. Zo vergroot Responsief Werken zowel de productiviteit als het werkplezier van medewerkers.

Het mes van Responsief Werken snijdt aan twee kanten: aan de kant van de werkgever én aan de kant van de werknemer. Meer weten? Neem contact op voor de mogelijkheden.

Responsief werken = Beter thuiswerken.