Wij zijn jouw partner in het realiseren van welzijnsprogramma’s die impact maken  

Met als doel de duurzame inzetbaarheid en het werkplezier van medewerkers te vergroten.

Waarom Responsief Werken?

Je bent op zoek naar manieren om goed functionerend personeel te behouden. Je bent gemotiveerd om de duurzame inzetbaarheid te vergroten, maar je weet niet hoe? Er zijn namelijk talloze manieren om het werknemerswelzijn te verbeteren. Maar wat sluit het best aan en heeft de meeste impact? Hiervoor ben je bij Responsief Werken® aan het juiste adres!

Methode Responsief Werken

Ga niet met hagel schieten, maar zet je ontwikkelingsbudget slim in. Wij bij Responsief Werken schatten eerst in wat écht nodig is om het werknemerswelzijn te verbeteren. Dit doen wij door middel van onze Responsief Werken® Methode.

Inzicht

Inzicht

Weet wat er speelt

Je ontdekt welke medewerkers ondersteuning nodig hebben. Fysiek, mentaal of emotioneel. Doorlopend of eenmalig.

Actie

Train en ontdek

Via workshops, trainingen en coaching ontdekken medewerkers hoe verandering in handelen en mindset leidt tot leuker en effectiever werken.

Inzicht

Resultaat

Meet je progressie

Online dashboards laten zien wat jouw team bereikt. En ze tonen hoe jij het werknemerswelzijn aan het verbeteren bent!

MoodMonitor

Inzicht en resultaat

De MoodMonitor biedt doorlopend inzicht in hoe medewerkers zich voelen. Inzichten kunnen gedeeld worden met leidinggevenden. De MoodMonitor biedt een transparant en duidelijk beeld van de actuele situatie en fungeert als startpunt werknemerswelzijn te verbeteren.

Actie

In onze RW workshop helpen wij teams en organisaties om blijvend een betere thuiswerksituatie te realiseren. Gericht op de werknemer als individu. Geïnspireerd door visies en ideeën van de gehele groep.

Quickscan

Inzicht

Voor een stabiele bedrijfsvoering is het van belang dat frictie en onvrede in de onderstroom boven tafel komt. Met het dialoog is er aandacht voor wat er speelt bij de medewerkers / managers die onvrede ervaren. Zo voorkomen wij escalaties en leggen we een stevige fundering om verder op te bouwen.

Deze teams zijn al gestart met Responsief Werken®

Vanuit een pijn en hulpvraag geboren: Responsief Werken

Medewerkers worden te vaak gezien als robots en aangestuurd op efficiency en resultaat. Met de stijgende cijfers voor werk-gerelateerde psychische en fysieke klachten moet iemand een keer zeggen: nu is het genoeg. Het is tijd dat de mens op de werkvloer weer centraal komt te staan.

Responsief Werken werd opgericht in 2020

Dat moment was halverwege 2020. Responsief Werken is tijdens de pandemie ontstaan vanuit een pijn die voor veel mensen destijds speelde: fysieke en mentale klachten die medewerkers door het thuiswerken ervoeren. We merkten dat veel medewerkers zich niet goed konden aanpassen aan de veranderingen. Maar ook dat veel werkgevers hun beleid niet aanpaste op de nieuwe thuiswerksituatie. “Dat kan beter!”, vonden wij. Vanuit deze motivatie is Responsief Werken opgericht.

Werknemerswelzijn is nu belangrijker dan ooit

We zien dat de gezondheidsvraagstukken op de werkvloer meer aanwezig zijn dan ooit. Met een krappe arbeidsmarkt, hoog langdurig verzuim (vooral onder jongeren) en stijgende conflicten op de werkvloer, is er nog een hoop te verbeteren op het gebied van werknemerswelzijn. Wij geloven dat we samen meer bereiken dan individueel mogelijk is. Daarom halen wij de kennis en inzicht uit het belangrijkste hulpbron van ieder bedrijf: de mensen.  

Dat klopt, wij schatten eerst in wat nodig is door inzicht te vergaren in de individuele medewerker, managers en werkgever. Vervolgens maken wij een welzijnsprogramma op dat de kern van het probleem of kans aanspreekt. Onze dialogen, trainingen en workshops zijn erop gericht de duurzame inzetbaarheid voor de werkgever te vergroten. Én het werknemerswelzijn en werkgeluk voor de medewerkers. Gezonde medewerkers = een gezond bedrijf.

Meer weten? Neem contact op voor de mogelijkheden.

Responsief werken = menselijker werken.