Sinds de verplichte thuiswerksituatie zijn risico’s op klachten van de medewerkers toegenomen (TNO, 2021). Wij van Responsief Werken zien graag gezonde en veerkrachtige medewerkers, voorbereid op verandering en tegenslag. Ook zien wij graag managers die weten hoe het met hun mensen gaat en naast productiviteit ook sturen op welzijn en (sociale) verbinding. Doen jullie genoeg om thuiswerkklachten te voorkomen?

Langdurige thuiswerkklachten kunnen resulteren in:

 • Een fysiek letsel
 • Lage betrokkenheid
 • Verzuim
 • Gezondheidsklachten (hart- en vaatziekte)
 • Uitval en/of burn-out
 • Isolatie en eenzaamheid

Wat levert de Quickscan op?

 • Zicht op bedrijfsrisico’s van thuiswerken
 • Zorgplicht check m.b.t. thuiswerken
 • Inzicht over RI&E m.b.t. thuiswerken
 • Advies over ondersteuning van personeel
 • Concreet startpunt: preventie tegen thuiswerkklachten

Wat is een Responsief Werken® Quickscan?

Met de RW® Quickscan kom je er binnen 15-25 minuten achter of je aan de Arbowet met betrekking tot thuiswerken voldoet. De scan bestaat uit een interview via Microsoft Teams met één van onze adviseurs/coaches. Na afloop van het gesprek sturen wij een uitgebreide rapportage, hierin wordt duidelijk of jullie aan de zorgplicht met betrekking tot het thuiswerken voldoen. Daarbij wordt er een concreet voorstel gedaan om samen een verbeterslag te maken.

“Het was een goed en verhelderend gesprek met Veerle!”

Feedback formulier

De zorgplicht en thuiswerken

De werkgever is verplicht maatregelen te nemen om thuiswerkklachten te voorkomen en verminderen. Zonder de juiste ondersteuning kunnen de thuiswerkklachten resulteren in uitval, burn-out, depressie of blijvende fysieke schade.

Om aan de zorgplicht te voldoen is er een goed arbobeleid nodig. Dit beleid bevat onder andere een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E). Dit houdt in dat alle nieuwe risico’s in de thuiswerk situatie in kaart gebracht moet worden.

Veel voorkomende thuiswerkklachten zijn: fysieke klachten zoals; rugpijn, RSI, beschadiging van het gezichtsvermogen en psychische klachten zoals; hoge werkdruk, concentratieproblemen en eenzaamheid.

Kijk voor meer informatie op arboportaal.nl of wetten.overheid.nl.

Is jullie arbobeleid up-to-date?

Door het veelvuldig thuiswerken wordt het steeds moeilijker grip te krijgen op het welzijn van de medewerkers. Naast fysieke klachten spelen er steeds vaker psychosociale arbeidsbelasting (PSA) een rol. Met de huidige situatie is het nog veel belangrijker dat de werknemer zelf aangeeft wanneer er sprake is van klachten, maar bij uitval blijft de werkgever aansprakelijk.

Een goed beleid zorgt ervoor dat zowel managers als werknemers voldoende aandacht en ondersteuning krijgen voor de huidige problematiek én dat de werkgever eventuele consequenties als oplopende ziektekosten, uitval of inspecties voorkomt. Het is in het belang van de werkgever en werknemer dat dit beleid is aangepast op de huidige (thuiswerk)situatie.

Thuiswerken wordt Responsief Werken

En wie zijn wij? Wij zijn hier om medewerkers, teams en hun managers te helpen tijdens de uitdagingen van het thuiswerken. Responsief Werken is een organisatie die zich specifiek richt op preventie van mentale en fysieke thuiswerkklachten. Volgens onze methode Inzicht – Actie – Resultaat bieden wij oplossingen aan die thuiswerkklachten kunnen voorkomen en/of verminderen. Zo vergroot Responsief Werken de productiviteit en werkgeluk van de werknemer. Bekijk onze oplossingen zoals; de workshop en MoodMonitor.

“Volledig aan de verwachting voldaan, helder.”

Feedback formulier

Start de Quickscan

Wij hebben een snelle Quickscan ontwikkeld om na te gaan of jouw organisatie aan de Arbo wetgeving en de wettelijke zorgplicht voldoet met betrekking tot het thuiswerken. Meld je aan voor de Quickscan door onderstaand formulier in te vullen.

Inclusief:

 • Een interview van 15 – 25 minuten
 • Uitgebreid adviesrapport
 • Duidelijkheid m.b.t. de zorgplicht
 • Voorstel voor ondersteuning

Responsief Werken
Quickscan
€149,-
excl. btw

Schrijf je hier in voor de Responsief Werken Quickscan